Kolonialisme Adalah
Kolonialisme Adalah

Kolonialisme Adalah

Kolonialisme Adalah

Buat ulasan kali ini kami hendak membahas mengenai kolonialisme yang dimana dalam perihal ini meliputi penafsiran, tujuan, berbagai serta akibat. Nah supaya lebih guna menguasai serta dipahami jika begitu ikuti saja pembahasan dibawah ini.

Latar Belakang

Revolusi Industri yang membagikan pengaruh terhadap perekonomian, eksklusifnya di kawasan Eropa sudah mendesak Negara negara Barat buat melaksanakan penjelajahan samudera. Penjelajahan ini bertujuan buat mencari wilayah yang hendak dijadikan jajahan. Di daerah- daerah yang sudah sukses dikuasai, para penjelajah melaksanakan eksploitasi besarbesaran terhadap sumber energi alam serta memasarkan hasil industri dari negaranya. Pada awal kedatangannya, para penjelajah yang mendeteksi wilayah baru serta mendarat di sesuatu tempat, memperkenalkan dirinya selaku pedagang. Mereka melaksanakan interaksi perdagangan dengan penduduk pribumi, apalagi di antara mereka terdapat pula yang mendirikan pemukiman( koloni).

Pada perkembangan berikutnya, tanpa disadari oleh penduduk pribumi wilayah itu oleh mereka dianggap sebagai wilayah miliknya. Dengan bebas mereka mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan yang terdapat di wilayah baru itu. Dalam sistem politik, pendudukan, serta penguasaan suatu wilayah oleh Negara lain disebut penjajahan ataupun sebutan populernya diucap kolonialisme.

Tujuan Utama Kolonialisme

Tujuan utama kolonialisme merupakan kepentingan ekonomi. Mayoritas koloni yang yang dijajah merupakan daerah yang kaya akan bahan mentah. Sebutan kolonialisme bermaksud memaksakan satu wujud pemerintahan atas suatu daerah ataupun negara lain( tanah jajahan) ataupun satu usaha buat memperoleh suatu daerah baik lewat paksaan ataupun dengan metode damai. Penaklukan atas suatu daerah dapat dicoba secara damai ataupun paksaan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Negeri yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas daerah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang- undang serta sebagainya.

Baca Juga :   Pengertian Perubahan Sosial Adalah

Penafsiran Kolonialisme

Kolonialisme berasal dari kata colunus( colonia) yang berarti sesuatu usaha guna buat meningkatkan kekuasaan suatu negara diluar daerah negara tersebut. Kolonialisme pada biasanya bertujuan buat menggapai dominasi ekonomi atas sumber energi, manusia, serta perdagangan di sesuatu daerah. Daerah koloni biasanya merupakan daerah- daerah yang kaya hendak bahan mentah buat keperluan negeri yang melaksanakan kolonialisme.

Tujuan Kolonialisme

Biasanya kolonialisme mempunyai tujuan buat mencari dominasi ekonomi dari sumber energi, tenaga kerja, perdagangan di daerah tersebut. Biasanya daerah koloni yakni daerah yang mempunyai bahan mentah yang banyak buat penuhi keperluan negeri yang melaksanakan kolonialisme.

Kolonialisme ini bertujuan buat menghabiskan habis sumber energi alam ataupun kekayaan alam dari negeri yang dijadikannya selaku tempat koloni buat diangkut ke negeri induk.

Macam- Macam Kolonialisme

Ada pula macam- macam kolonialisme ialah:

Koloni domisili ialah penduduk sesuatu negeri menduduki wilayah koloni( asimilasi serta pendudukan).

Koloni libensraum ialah terjalin ledakan penduduk di negeri induk, sehingga beberapa orang mencari ruang hidup di daerah baru.

Koloni deportasi ialah wilayah koloni digunakan buat menempatkan tahanan politik.

Koloni eksploitasi ialah wilayah koloni dieksploitasi SDA serta SDM nya buat keuntungan financial.

Koloni defensi ialah wilayah koloni berbentuk pulau- pulau buat kepentingan pertahanan.

Koloni netral ialah pendudukan suatu wilayahnya buat tempat tinggal tanpa terdapat prestasi lain.

Imbas Kolonialisme

Ada pula imbas kolonialisme antara lain ialah:

Imbas Negatif

Menyebabkan penderitaan psikis serta kesengsaraan raga.

Terdapatnya pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa.

Hilangnya harta barang serta jiwa akibat terdapatnya paksaan buat bekerja serta menyerahkan harta penduduk pada dikala itu.

Perampasan kekayaan sumber energi alam paling utama sumber energi alam yang berbentuk bumbu.

Baca Juga :   Tujuan VOC Di Indonesia, Lengkap Dengan Sejarah Berdirinya

Timbulnya kemerosotan dalam bidang sosial ekonomi, politik serta lain- lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *